powrót na początek         Litwa / Białoruś      Wyprawa
   WYJAZD  TURYSTYCZNO - CHARYTATYWNY   

25.04.2003 - 04.05.2003

 
  zdjęcia z wyprawy

LITWA

BIAŁORUŚ

  mapa trasy

Dzień 1 - 25.04 - piątek
Z Krakowa wyjeżdżamy o godzinie 14:30. Jedziemy do Warszawy. Noclegi mamy zarezerwowane w hotelu Portos.
Dzień 2 - 26.04 - sobota
Z Warszawy wyjeżdżamy o 8:00. Na granicy w Budzisku jesteśmy o 14:20. O 15:10 jesteśmy na terenie Litwy. Jedziemy w kierunku Wilna, po drodze zwiedzamy: Mariampol: Kościół i klasztor Marianów; Preny: Kościół katolicki p.w. Objawienia Pańskiego. Nocleg w Wilnie w schronisku młodzieżowym.
Dzień 3 - 27.04 - niedziela
Wilno: Stary Arsenał, baszta Giedymina i panorama miasta z góry zamkowej, Zaułek Bernardynów, Ulica Zamkowa, dom Słowackiego, Ratusz, Kościół św. Mikołaja, Kościół Franciszkanów, Kościół Dominikanów; Troki: Zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim w Zatroczu, Zamek na wyspie, Kienesa karaimska, cmentarz karaimski, Kościół katolicki p.w. Nawiedzenia NMP z cudownym obrazem MB z Dzieciątkiem. Nocleg w Wilnie w schronisku młodzieżowym.
Dzień 4 - 28.04 - poniedziałek
Wilno: Ostra Brama, Cerkiew p.w. Św. Ducha i klasztor prawosławny, Cerkiew p.w. Św. Trójcy i klasztor bazylianów, Kościół katolicki p.w. św. Teresy z Avili i Kaplica Ostrobramska, Cmentarz katolicki na Rossie, Kościół p.w. śś. Piotra i Pawła na Antokolu, Góra Trzykrzyska, Katedra katolicka p.w. śś. Stanisława i Władysława, Kościół katolicki p.w. śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, Zespół zabudowań Uniwersytetu Wileńskiego, Kościół katolicki p.w. św. Anny, Kościół katolicki p.w. śś. Franciszka i Bernardyna i klasztor bernardynów, Cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja. Nocleg w Wilnie w schronisku młodzieżowym.
Dzień 5 - 29.04 - wtorek
Towiany: Pałac Radziwiłłów; Pompiany: Kościół i klasztor karmelitów; Birże: Zamek Radziwiłłów, Kościół katolicki p.w. św. Jana Chrzciciela, Zespół pałacowy w dawnym majątku Tyszkiewiczów zwanym Ostrów; Góra Krzyży; Szawle: Kościół katolicki p.w. śś. Piotra i Pawła. Nocleg w hotelu.
Dzień 6 - 30.04 - środa
Telsze: Kościół katolicki p.w. św. Antoniego Padewskiego (obecnie katedra) i klasztor bernardynów, budynek dawnej szkoły parafialnej, Muzeum Żmudzkie "Alka"; Dżuginiany: Zespół dworski; Szawkiany: Zespół dworski w dawnym majątku ziemskim; Kielmy: Kościół ewangelicki; Cytowiany: Zespół kościoła i klasztoru bernardynów; Szydłów: Kościół katolicki p.w. Narodzenia NMP, Kaplica NMP; Kiejdany: Kościół luterański, Kościół kalwiński, Kościół karmelitów, Zespół dwu synagog, rynek; Kowno: Ruiny zamku, Kościół katolicki p.w. Św. Trójcy i klasztor bernardynek, Ratusz, Kościół katolicki p.w. św. Franciszka Ksawerego i klasztor jezuitów, rynek, Dom Perkuna, Kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP tzw. kościół Witolda, Archikatedra katolicka p.w. śś. Piotra i Pawła, Zespół zabudowy Rynku czyli Placu Ratuszowego. Nocleg w hotelu.
Dzień 7 - 1.05 - czwartek
Rumszyszki: Kościół katolicki; Birsztany: Kościół katolicki p.w. św. Antoniego Padewskiego; Jaszuny: Zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Soleczniki Wielkie: Zespół pałacowy; granica; Bieniakonie: grób Maryli Wereszczakówny; Lida: Kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Św, Zamek książąt litewskich; Baranowicze: nocleg u księży werbistów.
Dzień 8 - 2.05 - piątek
Nieśwież: Dom Gdański, Ratusz i hale targowe, Brama Słucka, Zespół zamkowo-pałacowy, Kościół katolicki p.w. Bożego Ciała; Mir: Zamek, Kościół katolicki p.w. św. Mikołaja; Zaosie: Zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów; jezioro Świteź; Nowogródek: Kościół katolicki p.w. św. Michała, dworek Adama Mickiewicza, Ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, Kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego; Tuhanowicze: Altanka Maryli; Baranowicze: nocleg u księży werbistów.
Dzień 9 - 3.05 - sobota
Słonim: Kościół katolicki p.w. św. Andrzeja, Synagoga, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP; Żyrowice: Sobór p.w. Wniebowzięcia NMP; Pińsk: Kościół p.w. Wniebo­wzięcia NMP, Pałac Butrymowiczów; Brześć: granica.
Dzień 10 - 4.05 - niedziela
16 i pół godziny oczekiwania na granicy, Przemyśl, powrót do Krakowa.

Informacje o obiektach przygotowane na podstawie:
"Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie", Grzegorz Rąkowski
"Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi", Grzegorz Rąkowski


Powrót