powrót na początek   BiałoruśWyprawa
   WYJAZD  TURYSTYCZNO - CHARYTATYWNY   

24.04.2004 - 03.05.2004

 
  zdjęcia z wyprawy
Dzień 1 - 24.04 - sobota mapka trasy
Z Krakowa wyjeżdżamy o godzinie 8:00. Jedziemy do Białegostoku.
Dzień 2 - 25.04 - niedziela mapka trasy
Z Warszawy jedziemy w kierunku Grodna, po drodze zwiedzamy: Świack: zespół pałacowo-parkowy w dawnym majątku ziemskim; Grodno: kościół i klasztor jezuitów, kościół i klasztor bernardynów, kościół i klasztor franciszkanów na Zaniemniu, cerkiew i klasztor bazylianek, kościół i klasztor brygidek, Stary Zamek, Nowy Zamek, cerkiew prawosławna p.w. śś. Borysa i Gleba na Kołoży, cmentarz katolicki - grób Orzeszkowej, dom Elizy Orzeszkowej, zespół pałacowy dawnej podmiejskiej rezydencji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Stanisławowie; Szczuczyn: kościół katolicki p.w. św. Teresy, zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Małomożejkowo: zespół dworski w dawnym majątku ziemskim; Murowanka: cerkiew obronna; Nowy Dwór: kościół katolicki p.w. św. Jerzego.
Nocleg w Nowym Dworze u sióstr karmelitanek.
Dzień 3 - 26.04 - poniedziałek mapka trasy
Wasiliszki: kościół katolicki p.w. św. Jana Chrzciciela; Iwie: meczet tatarski, kościół i klasztor bernardynów; Żemłosław: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Holszany: kościół i klasztor franciszkanów, ruiny zamku Sapiehów; Boruny: kościół i klasztor bazylianów; Krewo: ruiny zamku książąt litewskich; Zalesie: zespół pałacowy w dawnym majątku Ogińskich; Smorgonie: kościół katolicki p.w. św. Michała.
Nocleg Brasławiu w prywatnych domach.
Dzień 4 - 27.04 - wtorek mapka trasy
Brasław: brasławskie jeziora; Borodzienicze: kościół katolicki p.w. św. Józefa; Głębokie: kościół katolicki p.w. Św. Trójcy, kościół karmelitów, obecnie cerkiew prawosławna; Budsław: kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP; Krzywicze: kościół i klasztor trynitarzy; jezioro Narocz; Postawy: zespół zabudowy Rynku, zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim;
Nocleg Brasławiu w prywatnych domach.
Dzień 5 - 28.04 - środa  mapka trasy
Opsa: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Komaje: kościół katolicki p.w. św. Jana Chrzciciela; Łyntupy: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Mińsk: kościół i klasztor jezuitów, kościół i klasztor bernardynek;
Nocleg w Nowogródku u sióstr nazaretanek.
Dzień 6 - 29.04 - czwartek  mapka trasy
Nowogródek: ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego; Mir: kościół katolicki p.w. św. Mikołaja, cerkiew prawosławna p.w. Św. Trójcy, zespół zamkowo-parkowy; Nieśwież: zespół zamkowo-pałacowy, kościół katolicki p.w. Bożego Ciała; Snów: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Lachowicze: kościół katolicki; Hruszówka: zespół dworski w dawnym majątku Reytanów; Zaosie: zrekonstruowany zespół dworski w dawnym folwarku Mickiewiczów; jezioro Świteź.
Nocleg w Nowogródku u sióstr nazaretanek.
Dzień 7 - 30.04 - piątek mapka trasy
Zdzięcioł: pałac Radziwiłłów, kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP; Słonim: kościół katolicki p.w. św. Andrzeja, kościół i klasztor bernardynek, synagoga; Żyrowice: zespół klasztoru bazylianów; Synkowicze: cerkiew obronna p.w. św. Michała, dwór w dawnym majątku ziemskim; Hniezno: kościół katolicki p.w. Michała Archanioła, zespół dworski w dawnym majątku ziemskim; Porozów: kościół katolicki p.w. św. Michała, zespół dworski w dawnym majątku Bogudzięki; Kraski: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim; Różana: zespół pałacowy w dawnej rezydencji Sapiehów.
Nocleg w Nowogródku u sióstr nazaretanek.
Dzień 8 - 1.05 - sobota mapka trasy
Różana: kościół katolicki p.w. Św. Trójcy, cerkiew i klasztor bazylianów; Łysków: kościół i klasztor misjonarzy; Kosów Poleski: pałac Pusłowskich; Bereza Kartuska: ruiny obronnego klasztoru kartuzów, koszary; Kobryń: synagoga, kościół katolicki p.w. Wniebowzięcia NMP, sobór prawosławny p.w. św. Aleksandra Newskiego, cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja, dworek miejski, zwany Domem Suworowa; Prużana: zespół pałacowy w dawnym majątku ziemskim.
Nocleg w Brześciu u sióstr karmelitanek.
Dzień 9 - 2.05 - niedziela mapka trasy
Brześć: kościół katolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Św., cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja, twierdza; Skoki: zespół pałacowy w dawnym majątku Niemcewiczów; Wysokie Litewskie: kościół katolicki p.w. Św. Trójcy, zespół pałacowo-parkowy w dawnym majątku ziemskim; Wołczyn: kościół katolicki p.w. Św. Trójcy; Kamieniec Litewski: Biała Wieża; Czarnawczyce: kościół katolicki p.w. Św. Trójcy.
Nocleg w Brześciu u sióstr karmelitanek.
Dzień 10 - 3.05 - poniedziałek mapka trasy
Powrót do Krakowa przez Włodawę, Chełm i Zamość.

Informacje o obiektach przygotowane na podstawie:
"Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi", Grzegorz Rąkowski


Powrót